Superfast! (2015) ฟาสต์เจ็บ เร็ว..แรง ทะลุฮา

ตัวอย่าง : Superfast! (2015) ฟาสต์เจ็บ เร็ว..แรง ทะลุฮา

ปีที่ฉาย : เสียงไทย + Sound Track N/A IMDb 4.1 คุณภาพ : HD
Superfast! (2015) ฟาสต์เจ็บ เร็ว..แรง ทะลุฮา

เรื่องย่อ : Superfast! (2015) ฟาสต์เจ็บ เร็ว..แรง ทะลุฮา

เรื่องย่อ: Superfast! (2015) ฟาสต์เจ็บ เร็ว..แรง ทะลุฮา

การล้อเลียนเรื่อง The Fast and the Furious (2001) และภาพยนตร์ F&F ต่อไปนี้ ตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าร่วมแก๊งอาชญากรข้างถนนเพื่อเข้าใกล้ราชาแห่งอาชญากรรมในแอลเอ

×